Skip to main content

BearLock® voor uw lease & personenauto

Wát voor u ook de reden is waarom u zich op onze site oriënteert:… helaas worden we dagelijks geconfronteerd met schrijnende verhalen. Wellicht bent u, óf kent u iemand in uw omgeving, die slachtoffer is geworden. Autodiefstal is een reëel en blijvend risico voor iedereen. Één ding is zeker: met een BearLock stelt u een formidabele maar vooral ook preventieve verdediging op. 

Zet u de alternatieven in beveiligingsmiddelen op een rijtje… en overtuig uzelf…

Of u nu vanwege de verzekeringspolis(dekking) óf vanuit een persoonlijke drijfveer een anti-diefstalsysteem wilt overwegen, aanschaffen…het allerbelangrijkste is dat u zélf overtuigd bent van de werking & effectiviteit van het desbetreffende systeem. Graag willen we door middel van de volgende video’s u informeren over de huidige risico’s en sluwe methodes van autodiefstal…

Daarnaast kunnen deze onderstaande vragen u op weg helpen bij uw keuze:

  • Wilt u: 1. een beveiliging die pas in werking treedt als uw auto al gestolen is/wordt? Of wilt u 2. een preventieve beveiliging waarbij de auto op zijn plek blijft?
  • Vertrouwt u: 1. elektronica/software als afdoende beveiliging? Of vertrouwt u: 2. robuuste mechanica?
  • Gelooft u dat: 1. een akoestisch geluid een dief zal tegenhouden? Of wilt u liever dat: 2. een beveiliging heeft die alleen onklaar gemaakt kan worden door middel van excessief -en langdurige handelingen?
  • Gelooft u in: 1. gestandaardiseerde, fabrieksmatige beveiligingen? Of kiest u: 2. voor specifieke, op maat gemaakte beveiliging?

Als u op alle bovenstaande vragen voor de eerste mogelijkheid kiest dan past de BearLock niet bij uw overtuiging. Echter, kiest voor één of meerdere vragen voor de tweede mogelijkheid dan is de BearLock de keuze van beveiliging voor u. Vindt u het prettig om u verder te verdiepen wat het Bearlock technisch inhoudt dan verwijzen we naar onze pagina “onze kwaliteitsnormen”.

Daarnaast is de BearLock qua aanschaf zéér aantrekkelijk…

Het grote voordeel van BearLock is dat u slechts éénmalig investeert en dan bent u klaar! Hoe lang u uw voertuig ook gebruikt. Immers een BearLock heeft:

  • Géén abonnementskosten (over de gehele gebruiksduur).
  • Géén (jaarlijkse) herkeuringskosten (ook over de gehele gebruiksduur, bij andere beveiligingsmiddelen vaak wél verplicht door verzekeraar; anders géén dekking/uitkering!).
  • 10 jaar garantie. Dit geeft voor u een duidelijke indicatie dat het de levensduur van uw autogebruik aankan, zo niet overtreft!

Bearlock is zowel aantrekkelijk voor de meest gebruikte & “diefstal geplaagde” (denk aan o.a. de VW Golf, Audi A1) auto’s als ook bolides in het hogere en speciale segment. De snelle waardevermindering van dit soort bolides zou door de extra bescherming van een BearLock afgeremd worden doordat de auto op zijn plek blijft staan.

Daarnaast worden in het hogere segment of bij speciale uitvoeringen worden vaak forse(re) eisen m.b.t. beveiligingsmiddelen door verzekeraars geëist. Dit houdt in dat meerdere (elektronische) beveiligingsmiddelen gevraagd worden. Daarin kunt u de BearLock als suggestie aandragen een andere, sterke anti-diefstalcombinatie maken door (één van de) voorgeschreven systemen in te ruilen door de BearLock. Door de gunstige prijs-kwaliteitverhouding doet u uw portemonnee evenals uw auto een groot plezier!

Nota bene: ongeacht het autosegment zijn er verzekeraars die bij die inbouw of premiekorting verschaffen bij installatie van een BearLock. Navraag bij uw verzekeraar kan lonen. Voor meer informatie kunt u ons ook gerust contacteren.

BearLock voor uw (lease)auto of wagenpark…

Bent u beheerder of gebruiker van (een) leaseauto(‘s)?  Dan heeft BearLock ook voor alle gangbare auto’s een systeem beschikbaar: denkt u aan Toyota’s, Audi, Volkswagen tot Porsche Cayenne…etc.

Wanneer u ervoor kiest om BearLock op te nemen als beveiliging(optie) dan zijn we altijd bereid om samen met u uw specifieke wensen af te stemmen. BearLock heeft zowel vaste als mobiele installateurs over het hele land. Daardoor neemt de installatie vrijwel niets van uw tijd. Enerzijds kunnen Bearlock’s ter plekke (gefaseerd) ingebouwd worden. Anderzijds kan inbouw ingepland worden tijdens vergaderingen, andere meetings of zélfs buiten kantooruren. Alles zodat uw bedrijfsvoering onbelemmerd doorgang kan vinden.